Zdroj ČHMÚ:

Zprávy


  25.5.2020


  Spouštíme Pylový semafor ČHMÚ


  „Pylový semafor vám bude přinášet aktuální informace o kvetení vybraných rostlinných druhů, které patří mezi významné pylové alergeny a předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší pro jednotlivé dny v týdnu”, vysvětluje za ČHMÚ spoluautorka stránky Lenka Hájková.

  Alergie na pyl jsou v celosvětovém měřítku závažným problémem, počet alergiků v populaci stoupá. Za posledních 30 let se počet alergiků zvýšil více než čtyřnásobně, v současné době je ohrožena až třetina populace. Množství pylu v ovzduší je ovlivňováno počasím, zejména teplotou vzduchu, větrem, slunečním zářením a výskytem atmosférických srážek. Proto ČHMÚ ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem se rozhodl vydávat pylovou předpověď.

  Pylový semafor bude předpovídat míru rizika týden dopředu na třístupňové škále (stupeň ohrožení nízký, střední a vysoký). Informace budou aktualizovány dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek po dobu pylové sezóny.

  Na stránkách také najdete i dlouhodobý fenologický kalendář vybraných pylových alergenů.


  Čtěte více (dokument pdf).  20.5.2020

  Tisková zpráva


  Vinná réva v hledáčku sv. Urbana i našich fenologů


  Česká republika se nachází v mírném pásmu severní polokoule. Specifické je střídání teplých dnů a chladných nocí. Tento trend se ovšem může stát záhubou pro víno. Je tomu tak právě v těchto chvílích, kdy v polovině května jsou rostliny již ve vegetačním období a vpády chladného vzduchu mohou mít devastující účinky.
  V Čechách i na Moravě docházelo k velkému rozvoji pěstování vinné révy za krále Karla IV. na konci 14. století. Oblasti jižní Moravy, středních (Mělník) a severních (Litoměřice a Most) Čech se postupně rozrůstaly a zasahovaly i do Prahy či do Loun. Střídaly se období slávy a velké produkce (Rudolf II.), a naopak úpadku a ztráty půdy či zájmu o vinnou révu (30letá válka, období po II. světové válce).
  Energie do pěstování kvalitního českého vína přichází po roce 1989. Dochází k obnově vinohradů a důraz je kladen na opravdu kvalitní produkci v menším objemu.
  Od roku 2014 pozorujeme nárůst průměrné měsíční teploty vzduchu a naopak pokles úhrnu srážek. Teplota narůstá již od počátečních měsíců roku a vegetace tedy přesouvá různé fenologické fáze do ranějších období. I vinná réva má takto ovlivněnou fázi kvetení. Bolestné jsou poté studené a mrazivé noci v průběhu května. Podívejme se tedy na projevy počasí a současný stav vinné révy.

  Celé shrnutí výsledků si lze přečíst v příloze, která je součástí tiskové zprávy.


  Čtěte více (dokument pdf).  13.5.2020


  Stav a vývoj sucha v České republice


  V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Český hydrometeorologický ústav pro toto jednání vytvořil zprávu, která přibližuje aktuální stav vody v krajině a současnou hydrometeorologickou situaci pro území ČR. Pro porovnání je zde popsána situace v počátečním období sucha v roce 2015 a v nejsušším roce 2018. Zpráva je k dispozici v příloze.


  Čtěte více (dokument pdf).  6.5.2020

  Tisková zpráva


  Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR


  Úsek kvality ovzduší vyhodnotil první měsíc od vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Hodnocené období je tedy od 16. 3. do 19. 4. 2020, a je porovnáváno s přibližně stejným obdobím let předchozích.

  Zpráva se zaměřila především na imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendované částice PM10.

  Hodnocení bylo provedeno pro celou ČR a speciálně pro Prahu, jako zástupce velkých měst, na které měl nouzový stav největší dopad.
  Popsány jsou zdroje hodnocených látek znečišťující ovzduší a vliv aktivity obyvatelstva na naměřené hodnoty.

  Změna stavu koncentrací NO2 v ČR během nouzového stavu ukázala, že zaznamenaný pokles je možné přisoudit řadě faktorů včetně poklesu dopravní intenzity. V Praze, která byla pro své dopravní a potažmo emisní zatížení vybrána pro podrobnější analýzu, bylo o víkendech prokázáno výrazné snížení NO2 a NOX v ovzduší v důsledku poklesu intenzity dopravy, která byla oproti normálnímu stavu o polovinu nižší, a její utlumení bylo celodenní.

  Vzhledem k rozmanitější skladbě emisních zdrojů PM10 a jejich vztahu s rozptylovými a meteorologickými podmínkami nebyly zaznamenány významné změny koncentrací PM10.


  Čtěte více (dokument pdf).  30.4.2020

  Tisková zpráva


  Neváhejte s polibkem pod rozkvetlou třešní.
  V nížinách bude třešeň 1. května na mnoha místech odkvetlá.


  „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.”
  Napsal před více než 180 roky K. H. Mácha. Z aktuálního fenologického pozorování vyplývá, že v dnešních dnech možná „zavánějí” jiné rostliny, keře a stromy a spousta těch, které na začátku května obdivoval básník, bude pomalu odkvetlá.

  V minulém roce jsme upozorňovali na posunutí růstových fází vegetace. Stromy i keře vynechávaly po předchozím suchém roce energeticky náročné kvetení a přecházely přímo do olisťování. I v letošním roce jsme svědky urychleného vývoje vegetace vlivem vyšších teplot.

  Tato zpráva přináší informace o třešni ptačí, která je oblíbeným prvomájovým stromem. Bohužel, pokud plánujete polibek pod tímto stromem, budete muset vyrazit na výlet do chladnějších míst, vyšších poloh. V nížinách bude třešeň 1. května pravděpodobně na mnoha místech odkvetlá. Bylo tomu tak i v roce 2019.

  Zjistili jsme, že třešeň za posledních 30 let urychlila fázi kvetení skoro o 17 dní.


  Čtěte více (dokument pdf).>> Archiv