Zdroj ČHMÚ:

Zprávy


  31.5.2023

  Tisková zpráva


  Výstrahy ČHMÚ přímo starostům a samosprávám


  Nová služba přináší rychlejší a adresnější informace o akutním ohrožení bouřkami nebo povodněmi, a to jednoduše prostřednictvím SMS. Novou aplikaci „Výstrahy ČHMÚ” vyvinul Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se starosty a zástupci krajů. Sloužit má nejen jim, ale i krizovým tajemníkům, povodňovým komisím a dalším uživatelům z řad samospráv. S pomocí této aplikace mohou zástupci samospráv rychleji varovat obyvatele své obce nebo rozhodovat o provedení opatření nutných k ochraně životů, zdraví a majetku.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.5.2023

  Tisková zpráva


  Tornádo v obcích Lubná a Nejepín 29. 4. 2023


  Během sobotního odpoledne 29. 4. bylo v rámci bouří nad naším územím zaznamenáno hned dvakrát slabé tornádo. Nejprve v Nejepíně u Chotěboře, krátce nato další v Lubné u Poličky, třetí pak těsně za hranicemi u Znojma. Škody byly malého rozsahu, ale většina z nich v zastavěné oblasti. Podrobnější informace, které se daly o tornádech zjistit, jsou popsány ve zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.5.2023

  Tisková zpráva


  Duben 2023 na území Česka


  Duben 2023 na území Česka hodnotíme jako teplotně silně podnormální a srážkově silně nadnormální. Průměrná délka slunečního svitu pro území Česka byla tento měsíc 120,5 hodiny, což činí 65 % normálu 1991–2020. Jedná se o 12. až 15. nejchladnější duben od roku 1961.
  Stejná průměrná měsíční teplota vzduchu v dubnu byla i v letech 1975, 1984 a 2022. Nejvyšší dubnová průměrná teplota vzduchu 12,7 °C byla naměřena v roce 2018. Naopak nejchladnější duben byl v roce 1980 s průměrnou měsíční teplotou 4,6 °C.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  28.4.2023

  Tisková zpráva


  Prvomájové políbení pod rozkvetlou třešní?
  Ani v letošním roce za ním nemusíme až do hor.


  Podobně jako v loňském roce také v tom letošním zvládneme prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní i v nížinách nebo ve středních polohách. Vzhledem k tomu, že je průběh jara velmi „aprílový”, třešně rozkvetly sice s předstihem, ale vzhledem k ochlazení s deštěm si stále i v nížinách můžeme užívat jejich květy. Pouze pozorujeme rozdíl mezi městy a volnou přírodou - tepelný ostrov města totiž může ovlivnit rychlejší odkvět třešní.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.4.2023

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2022


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem Českého hydrometeorologického ústavu, lze konstatovat, že rok 2022 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2011–2021 nejnižších až druhých nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv