Zdroj ČHMÚ:

Zprávy


  20.9.2018

  Organizační změna v ČHMÚ

  Tisková zpráva

  ČHMÚ s vámi bude mluvit více a častěji


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zřizuje od 1. 10. 2018 tiskové a informační oddělení. Jeho úkolem bude zajišťovat včasné a cílené informace o činnosti ústavu veřejnosti a médiím, vyřizovat jejich dotazy a zpracovávat jejich podněty.


  Čtěte více...


  19.9.2018

  900 let od první známé povodně na Vltavě

  MCXVIII – 900 LET OD PRVNÍ ZNÁMÉ POVODNĚ NA VLTAVĚ  (Jan Daňhelka)

  Povodeň na Vltavě z roku 1118 je nejstarší spolehlivě doložená povodeň na našem území. Zmínku o ní uvádí Kosmas v čtyřicáté čtvrté kapitole své Kroniky české.


  V moderním překladu tento záznam zní:


  „V měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na zemi. Neboť naše řeka Vltava, náhle prudce vyrazivší ze svého řečiště, ach kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem pobrala! Neboť jindy, ač se to málokdy stává, povrch vody sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loktů nad most.”

      

  Čtete více.


  4.9.2018

  Víkendové vydatné srážky

  Víkendové vydatné srážky. Kolik vody skutečně odteklo?

  V sobotu 1. září se ve večerních hodinách vyskytly na Přerovsku a v okolí Bystřice pod Hostýnem velmi vydatné a zejména velmi intenzívní srážky. Např. ve stanici Dřevohostice spadlo od sobotního večera do nedělního rána 88 mm srážek, z toho 1. září mezi sedmou a osmou hodinou večerní 48 mm, což lze jednoznačně charakterizovat jako silný přívalový déšť.

  Intenzívní srážky vyvolaly rychlé zvýšení hladin ve vodních tocích. Na říčce Olešnici v Kokorech byl zaznamenán 1. stupeň povodňové aktivity, na Dřevnici v Kašavě velmi krátce i 2. stupeň povodňové aktivity. Obdobné vzestupy hladin nastaly i v profilu Chomýž na Rusavě a v Prusech na Moštěnce. Zde však povodňové stupně dosažené či překročené nebyly. Všechny uvedené toky jsou levostrannými přítoky Moravy.

   

  Čtěte více.

   


  29.8.2018

  Stav sucha nadále pokračuje

  Tisková zpráva

  Stav sucha nadále pokračuje

  Srážkový deficit v měsíci srpnu pokračuje i nadále, do neděle 26. 8. nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani 40 % hodnot, které jsou pro toto období v srpnu obvyklé. Více než polovina sledovaných profilů na vodních tocích vykazuje hydrologické sucho, některé toky jsou již vyschlé.

   

  Čtěte více.

   


  22.8.2018

  Nejsušší týden prázdnin

  Tisková zpráva

  Nejsušší týden prázdnin dále prohloubil sucho

  Srážkový deficit pokračuje i v měsíci srpnu, v prvních dvou dekádách měsíce nedosahovaly srážkové úhrny na území České republiky ani třetiny hodnot, které jsou pro toto období obvyklé. V Čechách srážkové úhrny odpovídaly 30 % obvyklých hodnot, na Moravě dokonce jen 25 %. Téměř dvě třetiny sledovaných profilů na vodních tocích vykazují hydrologické sucho.

  Třetí srpnový týden byl z hlediska množství srážkových úhrnů na Moravě (pouhé 4 % oproti normálnímu množství) nejsušším týdnem od začátku letních prázdnin. V Čechách odpovídaly srážkové úhrny třetině obvyklého množství a pro celé území České republiky to bylo 22 %.

   

  Čtěte více.

   


>> Archiv