Zdroj ČHMÚ:

Zprávy


  10.11.2022

  Tisková zpráva


  Na svatého Martina sněžilo za posledních 10 let jen 4krát.
  Přijede letos Martin na bílém koni?


  Mezi nejpopulárnější pranostiky patří ta o svatém Martinovi a jeho příjezdu na bílém koni. Známé rčení „Svatý Martin přijíždí na bílém koni,” upozorňuje na možnost sněhové nadílky 11. listopadu. Pranostiky říkají také to, že Martin nemusí dorazit jen na bílém koni. Může přijet i na oři šedém, který symbolicky znázorňuje mlhy a věští střídavou zimu, nebo na koni žlutém, jenž představuje sucho a ohlašuje zimu suchou a tuhou.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.11.2022

  Tisková zpráva


  Říjen 2022 v Česku


  Říjen 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 125,3 hodin, což činí 118 % normálu 1991–2020.
  Více informací najdete v následující zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  27.10.2022

  Tisková zpráva


  Počasí v době vzniku Československa


  Je pondělí 28. října 1918, horské oblasti hlásí teploty pod bodem mrazu a na vrcholcích leží sníh. Většina území nově vznikajícího státu je zahalena oblačností a na některých místech se objevují přeháňky. „Tehdy do střední Evropy pronikal chladný vzduch od severu. Tlaková výše, která pak ovlivnila počasí i u nás, měla svůj střed právě na trojmezí dnešních států Německa, Švýcarska a Rakouska. Zároveň k nám zasahovala od východu tlaková níže se středem nad rumunským pobřežím Černého moře.” popisuje meteorolog Jan Šrámek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.10.2022

  Tisková zpráva


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021


  Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnil publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2021”.
  Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví stále překračují stanovené imisní limity na řadě lokalit České republiky. Jedná se zejména o karcinogenní benzo[a]pyren, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a přízemní ozon. Nicméně rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci hodnoceného období 2011–2021 druhých nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.10.2022

  Tisková zpráva


  Díky chytré komunikační síti MUNIPOLIS se výstrahy před nebezpečnými jevy dostanou do mobilů Čechů.


  Do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS, která spojuje samosprávy a státní instituce s již více než 700 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další klíčové státní instituce. Nově se do ní zapojuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet i touto cestou aktuální informace o počasí, stavu klimatu, hydrologii nebo kvalitě ovzduší. Výstrahy před nebezpečnými hydrometeorologickými jevy se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv