Zdroj ČHMÚ:

Zprávy


  20.1.2022

  Tisková zpráva


  Vydáváme zprávu o kvalitě ovzduší za rok 2021


  Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci posledního desetiletí nejnižších až druhých nejnižších hodnot (po historicky nejlepším roce 2020).


  Úsek kvality ovzduší ČHMÚ vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2021.


  V roce 2021 došlo k překročení imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 a pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 pouze na několika stanicích situovaných převážně v Moravskoslezském kraji. Dále byl na nízkém počtu stanic překročen imisní limit pro přízemní ozon. V roce 2021 byla vyhlášena pouze jedna smogová situace, a to v prosinci v Moravskoslezském kraji.


  Relativně nízké koncentrace polutantů v roce 2021 lze přisoudit pokračujícímu poklesu emisí díky již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, příznivým meteorologickým podmínkám během teplejší části roku a příznivějším rozptylovým podmínkám v závěru roku. V důsledku opatření proti šíření koronaviru a následného snížení intenzity dopravy lze předpokládat pokles emisí, zejména oxidů dusíku.


  V dubnu bude zveřejněna II. část předběžné zprávy, v rámci které jsou hodnoceny koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu. U této látky lze jako v minulých letech předpokládat překročení ročního imisního limitu na řadě lokalit.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  6.1.2022

  Tisková zpráva


  Klimatologická ročenka za rok 2020 vychází v unikátní interaktivní podobě


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje „Klimatologickou ročenku České republiky 2020” v interaktivní formě.
  Interaktivní ročenka v odkazu zde
  https://info.chmi.cz.
  Obsah jednotlivých kapitol ve webové interaktivní ročence je zajímavě a moderně zpracován ve formě textů, map, tabulek a grafů. Veškerý obsah ročenky si může čtenář stáhnout k dalšímu využití.
  Grafy je možné si uložit ve formátech svg, png, nebo csv. U některých grafů je možné použít zoom, samozřejmostí je interaktivní odečet hodnot posunem po ose. Mapa se po kliknutí zvětší a je možné ji stáhnout v jpg formátu.
  Hodnoty v tabulkách je možné řadit dle vybraného sloupce. Prvním kliknutím se řádky v tabulce seřadí vzestupně podle sloupce, jehož záhlaví bylo kliknuto. Dalším kliknutím do záhlaví stejného sloupce docílíte sestupného řazení. V tabulkách je také umožněno filtrování a hledání. Pod záhlavím každého sloupce je dynamické textové pole, kam je možné zadat hledaný výraz či jeho část. Filtry je možné vzájemně kombinovat, tzn. filtrovat jeden sloupec např. podle číselné hodnoty a ve vyfiltrovaných řádcích dále filtrovat podle jiného sloupce. Je také možné řádky filtrovat i na základě logických matematických operací. Tabulky si lze stáhnout ve formátech json, csv, xlsx a doc. Výše popsané funkce jsou blíže uvedeny v nápovědě tabulek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  22.12.2021

  Tisková zpráva


  Vychází hydrologická ročenka České republiky za rok 2020  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2020”. Z hlediska odtoku se jednalo o rok značně proměnlivý (regionálně i v průběhu času). Rokem 2020 byla ukončena perioda předchozích suchých let, ačkoliv ještě v dubnu byly zaznamenány místy rekordně nízké úrovně stavů vod. Červen pak přinesl sérii přívalových povodňových událostí ve východní části území. Mezi nejvýznamnější patřily povodně na Uničovsku 7. a 8. června. Naopak na severozápadě, především v podzemních vodách, přetrval stav sucha.


  Prezentace a zhodnocení hydrologických poměrů a výsledky monitoringu jakosti a množství povrchových a podzemních vod na území ČR jsou doplněny vybranými extrémy dosaženými v roce 2020.


  Tradice vydávání hydrologických ročenek sahá k počátkům hydrologické služby na našem území v sedmdesátých letech 19. století. Po přerušení v druhé polovině minulého století eviduje Český hydrometeorologický ústav ucelenou nepřerušenou řadu ročenek od roku 1992.


  Hydrologická ročenka v odkazu zde.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.12.2021

  Tisková zpráva


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2020”.  Klimatologická ročenka za rok 2020 volně navazuje na ročenky Ovzdušných srážek a ročenky povětrnostních pozorování, které byly vydávány od 20. let minulého století do roku 1978. Po více než čtyřiceti letech tak obnovujeme tradici souhrnných ročních klimatologických hodnocení. Celorepubliková hodnocení a roční přehledy jsou doplněny extrémy prvků dosaženými v roce 2020 a během celé doby jejich sledování, a to i pro jednotlivé měsíce a území krajů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  3.12.2021

  Tisková zpráva


  Nové sněhové zpravodajství přináší data z více jak 150 stanic  Od prosince 2021 je k dispozici nová dynamická tabulka v prostředí Hlásné a předpovědní povodňové služby, která zobrazuje denně aktualizovaná data o celkové výšce sněhu z více jak 150 stanic.


  Sněžení letos dorazilo do Česka poněkud později. Po víkendovém zimním počasí (27.-28. 11. 2021) s 5–15 cm nového sněhu na větší části Moravy následovalo úterní sněžení na většině území ČR. Tato sněhová nadílka přinesla např. na hřebenech Šumavy za 1 den až 40 cm nového sněhu. I výhled na nadcházející dny vypadá pro příznivce zimních sportů velmi nadějně.


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tradičně informuje o výšce sněhu na horách v obvyklých denních přehledech na svém webu a data dále přebírají i ostatní média.


  Odkaz: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_snh_list.php je uveden na hlavní stránce ČHMÚ pod textem „Sněhové zpravodajství”.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv