V noci je výstup automaticky přepnut z viditelného spektra do infračerveného snímání.
Přepnout na čisté IR spektrum

Celá evropa
(Poslední 4,5 hodiny - bez jakéhokoli nastavení a přehrávání)